HISTORIA AMICUS MÓRKA

Zjednoczony Klub Sportowy Parafialny Amicus Mórka swoją historią wywodzi się od działającego wcześniej Zjednoczonego Klubu Sportowego Dezydery Bodzyniewo, który powstał 13.02.2009 roku z inicjatywy trzyosobowego Komitetu Założycielskiego. Głównym celem klubu było krzewienie kultury fizycznej oraz wychowywanie poprzez sport. ZKS Dezydery Bodzyniewo realizował swoje cele organizując zawody oraz imprezy sportowe na terenie gminy i powiatu śremskiego. Najważniejsze imprezy sportowe to: Mistrzostwa Powiatu Śremskiego Zespołów Żeńskich w Piłce Nożnej w 2009 roku, Mistrzostwa Śremu Zespołów Żeńskich w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz „Akademia Soccer of Women Śrem 2014”.

Po kilku latach zmniejszonej aktywności Klub przeszedł całkowitą metamorfozę. Z inicjatywy Proboszcza Ryszarda Pazgrata oraz lokalnych miłośników piłki nożnej został przekształcony w klub parafialno- sportowy o nazwie: Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka. Dnia 26.09.2017 roku, podczas Walnego Zebrania Członków, oficjalnie zmieniono nazwę, siedzibę i statut klubu oraz zostały wybrane nowe władze. ZKSP Amicus Mórka zaczął prężnie działać i organizować imprezy nie tylko sportowe m.in. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i Tenisa Stołowego dla dorosłych, Zabawę Karnawałową, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet, Turniej Piłki Nożnej dla kobiet czy Dzień Sportu w Mełpinie, Turniej piłkarski Mórka Cup.

Źródło:>> http://www.amicusmorka.pl/historia/