Kalendarium – kronika parafii 2022

<kronika, lata>
2010,2011,2012, 2013,2014, 2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022


Kalendarium – 2022

6.01.2022 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Wierni naszej parafii rozpoczęli świętowanie Uroczystości Objawienia Pańskiego orszakiem Trzech Króli. Orszak był liczny i kolorowy. Wierni przeszli ulicami Mórki do kościoła, gdzie uczestniczyli  w uroczystej Eucharystii. 6 stycznia to również Misyjny Dzień Dzieci. Tradycyjnie zatem oprawę Mszy Świętej przygotowali dzieci, młodzież i dorośli zaangażowani w ognisko misyjne. Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz zaprosił wiernych na kiełbaski z ogniska.

2.02.2022 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – Tradycyjnie już w święto Ofiarowania Pańskiego Ksiądz Proboszcz poświęcił świece dzieciom klasy trzeciej. Oprawę Mszy Świętej przygotowały dzieci z klasy trzeciej wraz z rodzicami. 

14.02.2022 r. – Msza Święta w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii – Ksiądz Proboszcz we wspomnienie Świętego Walentego odprawił – tradycyjnie już  – Mszę Świętą 
w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii. 

Pomoc dla Ukrainy – Parafianie ofiarnie włączyli się w zbiórkę dla Ukrainy ogłoszoną przez Caritas. Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serca! 

8.03.2022 r. – Msza Święta w intencji kobiet naszej parafii – Ksiądz Proboszcz wyszedł z piękną inicjatywą. 8 marca zaprosił wszystkie kobiety naszej parafii do udziału w Eucharystii w ich intencji. Przed Eucharystią zgromadzone w kościele kobiety modliły się na różańcu w intencji rodzin naszej parafii. W czasie homilii Ksiądz Proboszcz zwrócił się do kobiet z prośbą o błogosławienie swoich najbliższych. Ksiądz Proboszcz pobłogosławił również wszystkie panie zgromadzone w kościele i wręczył im upominki. Pięknie dziękujemy Księdzu Proboszczowi i gratulujemy pomysłu. 

25.03.2022 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  – W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oprawę Mszy Świętej przygotowały dzieci z klasy trzeciej wraz z rodzicami. Ksiądz Proboszcz w homilii przybliżył, czym jest błogosławieństwo. Poprosił Rodziców, aby jak najczęściej błogosławili swoje dzieci i siebie nawzajem. W związku z agresją Rosji w Ukrainie, 25 marca Papież Franciszek dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W łączności z Papieżem we wszystkich krajach i diecezjach dokonany został ten sam akt. Ksiądz Proboszcz odczytał akt. Modliliśmy się ponadto o pokój w Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji. 

Szkolne rekolekcje wielkopostne 2022 – W dniach 28 oraz 30 marca w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego odbyły się rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy Panu za ten piękny czasz. Cieszymy się z dobrej współpracy szkoły, domu i Kościoła. 

3.04.2022 r. – Instalacja kanonicka Księdza Proboszcza Ryszarda – 24 grudnia – podczas spotkania wigilijnego z kapłanami, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki wręczył księżom nominacje kanonickie.  Ksiądz Proboszcz Ryszard Pazgrat – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lesznie przy Kolegiacie pod wezwaniem Świętego Mikołaja.
W dniu 3 kwietnia w naszej parafii odbyła się instalacja kanonicka Księdza Proboszcza. Ksiądz Proboszcz przybliżył wierny znaczenie poszczególnych elementów stroju kanonika.

Święty Proboszcz z Ars – Jan Maria Wianej – powiedział:  „Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia”. Dziękujemy Ci Panie za dar – za naszego Księdza Proboszcza!
Czcigodny Księże – cieszymy się, że Twoja pełna troski posługa została doceniona. Gratulujemy godności kanonika! Dziękujemy Ci za ofiarną służbę w naszej wspólnocie parafialnej, za Twoje świadectwo życia z Panem – za troskę o nasze życie wiarą.

10.04.2022 r. – Niedziela Palmowa – tradycyjnie już  wierni z poszczególnych wiosek przynieśli do świątyni wielkanocne palmy. Ozdobiły one naszą świątynię. 

10.04.2022 r. – Triduum Paschalne – Wierni licznie uczestniczyli w obchodach Triduum Paschalnego. Cieszy liczna grupa wiernych zaangażowanych w przygotowanie liturgii.
W Wielki Czwartek dziękowaliśmy Panu Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.
W Wielki Piątek Ksiądz Proboszcz w kazaniu przybliżył wiernym symbolikę krzyża. Odwołując się do sytuacji ze swojego kapłańskiego życia, wskazał, żeby – kiedy doświadczamy krzyża – przyjąć go i nieść ze świadomością, że Chrystus jest z nami. Krzyż – chociaż często go Ne rozumiemy – jest wpisany w nasze życie. Po Wielkim Piątku, ciszy Wielkiej Soboty przychodzi wielkanocny poranek.  

20.04.2022 r. – Msza Święta za zmarłych – Tradycyjnie już w oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Świętą za zmarłych. Uczestnicy Eucharystii licznie zgromadzili się na parafialnym cmentarzu. Ksiądz Proboszcz wyraził radość z udziału wiernych w Mszy za zmarłych. Ofiarowana za zmarłych Komunia Święta jest wyrazem naszej wiary oraz miłości do tych, którzy odeszli.