Sakrament pojednania i pokuty

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” 1J 1,8-10

Do sakramentu pojednania i pokuty można przystąpić:

  • każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą (Msza Święta godz. 18.30);
  • w pierwsze piątki miesiąca godzinę przed Mszą Świętą;
  • niedziele i uroczystości – pól godziny przed Mszą Świętą;