Galeria 2020 r.

Galeria wydarzeń 2020
Nabożeństwa majowe w domowych ogniskach (maj 2020)

Majowe ołtarzyki w wykonaniu uczniów  Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie.