Księża pracujący w parafii

Księża pracujący w parafii:

Ks. Edward Wojdylak (1962-1977)
Ks. Zdzisław Łuniewicz (1977-1983)
Ks. Bogdan Hancyk (1983-2006)
Ks. Mirosław Wawrzyniak (2006-2011)
Ks. Ryszard Pazgrat (2011-…)