Historia parafii

Historia parafii NMP Wniebowziętej w Mórce

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1371 roku. Kościół parafialny pochodzi z 1. poł. XVII wieku jest drewniany o konstrukcji szkieletowej wypełnionej gliną, oszalowany, jednonawowy. Posiada stropy
z fasetą. Łuk tęczowy koszowy wsparty jest na kolumnach toskańskich.

Ołtarz główny drewniany, malowany, wczesnobarokowy pochodzi z końca XVII wieku. Dwa ołtarze boczne również drewniane, późnobarokowe pochodzą z 1791 roku. Chrzcielnica i ambona są drewniane,  w stylu klasycystycznym. Drzwi z prezbiterium do zakrystii są żelazne z listwową kratownicą z XVII wieku. Do najstarszych części kościoła należy nawa z wielobocznie zamkniętym chórem oraz zakrystia, w której znajdują się sklepienia kolebkowe z lunetami z I połowy XVII w. 

Kościół posiada bramę –dzwonnicę z XIX wieku z dwoma dzwonami z 1612 roku.

(Źródło: Kościoły archidiecezji poznańskiej, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c., s.142)


Fotogaleria

Autor zdjęć: ???