Żywy różaniec

Obecnie Żywy Różaniec liczy 5 róż.
Wspólnota Żywego Różańca w miarę możliwości bierze czynny udział w życiu parafii:

  • ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego;
  • przewodniczenie modlitwie różańcowej przed Mszą Świętą;
  • udział w pielgrzymkach różańcowych – październik;
  • udział w spotkaniach i rekolekcjach wspólnot różańcowych.