Ministranci

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministrant

Ministranci –kościół parafialny w Mórce – 35 osób ministrantów
Ministranci w kaplicy w Międzychodzie – 16 ministrantów

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ 
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opiekunowie ministrantów:
– ksiądz Proboszcz Ryszard Pazgrat
– pan M. Sobkowiak – nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej