Kalendarium – kronika parafii #2021

<kronika, lata>
2010,2011,2012, 2013,2014, 2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021,2022


Kalendarium – 2021

5.01.2021 r. – Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – „(…) «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.” Mt 9,12/ „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”  Mt 11,28 / Z inicjatywy Księdza Proboszcza od 11 lutego 2020 rokuw naszym kościele spotykamy się – raz w miesiącu – z Panem Jezusem na Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Przyjdź, poświęć dłuższą chwilę na spotkanie z Panem, nie będziesz żałował. Będziesz wracał. Tylko Chrystus  nadaje sens naszemu życiu.

6.01.2021 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – W Uroczystość Trzech Króli ognisko misyjne naszej parafii przygotowało oprawę Mszy Świętej. Ksiądz Proboszcz poświęcił kadzidło i kredę i zachęcił wiernych aby na drzwiach swoich domów i mieszkań umieścili wpis: C+M +B; Proboszcz objaśnił znaczenie tego zapisu. Tegoroczna Uroczystość Objawienia Pańskiego nie została poprzedzona orszakiem, nie było również pieczenia kiełbasek przy ognisku – powodem jest Covid-19.

9.01.2021 r. – Misyjny Dzień Dziecka – W bieżącym roku Misyjny Dzień Dziecka– z powodu epidemii Covid-19 – odbywał się online. To pierwsze – w takiej formie- spotkanie kolędników misyjnych. Każdego roku nasze ognisko misyjne wraz z Księdzem Proboszczem uczestniczyło w Misyjnych Dniach Dziecka. Cieszymy się, że pomimo epidemii spotkanie odbyło się. Dużo radości sprawił nam fakt, że mogliśmy na chwilę gościć uczestników Misyjnego Dnia Dziecka w naszym kościele parafialnym i zaprezentować naszą scenkę kolędniczą. Dziękujemy Siostrze Barbarze z Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego, że pomyślała o naszym ognisku. Państwu Kurkom z Mórki dziękujemy za użyczenie Internetu. Panu Mateuszowi Sobkowiakowi dziękujemy za pomoc przy doprowadzeniu Internetu do budynku kościoła.

Misyjny Dzień Dziecka 9.01.2021

Kolędnicy Misyjni 2020/2021 – Dzieło Kolędnicy Misyjni w bieżącym roku wyglądało inaczej. Ksiądz Proboszcz połączył nasze misyjne kolędowanie dla masajskich dzieci ze spotkaniami duszpasterskimi w kościele. Dziękujemy Proboszczowi za ten pomysł. To był wyjątkowy czas. Kolędując dla masajskich dzieci spotykaliśmy się na Mszy Świętej. Ogromne podziękowania dla parafian, którzy wsparli dzieci masajskie. Zebraliśmy 2135 złotych. Dorośli, Młodzież i Dzieci z naszego ogniska spisali się na medal. Niektórzy wytrwale kolędowali – uczestniczyli we wszystkich spotkaniach duszpasterskich w kościele. To piękne świadectwo trwania w podjętych zobowiązaniach. Szczególne podziękowania dla naszych Mam z misyjnego ogniska – pań Róży i Ewy, które zaangażowały się w scenkę kolędniczą oraz w przygotowywanie oprawy Mszy Świętych. Dziękujemy również panu Marcinowi, który zaangażował się w oprawę muzyczną naszych kolędowych spotkań i dzielnie kolędował z nami.

Spotkania duszpasterskie 2020/2021 – W bieżącym roku – z powodu epidemii Covid-19 – spotkania kolędowe odbywały się w kościele (zgodnie ze wskazaniami: http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/dekret-duszpasterstwo-w-czasach-pandemii. Ksiądz Proboszcz zaprosił mieszkańców poszczególnych wsi do kościoła. W czasie Mszy Świętych modliliśmy się za mieszkańców poszczególnych wiosek o Boże błogosławieństwo (za obecnych na Mszy Świętej oraz tych, którzy pozostali w domach). Ksiądz Proboszcz w homiliach – w czasie spotkań duszpasterskich – wyraził swoją radość, że parafianie odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli do kościoła. Proboszcz zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy w rodzinach. Zwrócił się do rodziców i dziadków aby zatroszczyli się o dzieci i ludzi młodych, o ich religijne wychowanie. Ksiądz Proboszcz podzielił się też swoimi niepokojami o tych parafian, którzy od dłuższego czasu nie uczestniczyli we Mszy Świętej oraz nie przystąpili do sakramentu pojednania i pokuty. Wierni zebrani na spotkaniach duszpasterskich otrzymali od Księdza Proboszcza upominek – zdjęcie naszego kościoła w śnieżnej szacie. Gratulujemy Proboszczowi pomysłu.

2.02.2021 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – Tradycyjnie już w Święto Ofiarowania Pańskiego Ksiądz Proboszcz poświęcił świece dzieciom klasy trzeciej, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

15.02.2021 r. – Jubileusze małżeńskie- 15 lutego w Eucharystii uczestniczyli małżonkowie, którzy obchodzą w bieżącym roku jubileusze: 1,5,10, 15, 20, 25, … rocznicy ślubu.

Wielki Post 2021 – Nabożeństwa drogi krzyżowej – Z powodu pandemii Covid-19 nie wszyscy parafianie mogli gromadzić się w naszej świątyni na nabożeństwach drogi krzyżowej. Dlatego w poszczególne piątki na nabożeństwach spotykały się różne grupy wiekowe. Ksiądz Proboszcz poprowadził drogę krzyżową dla dzieci klasy trzeciej. Młodzież została zaproszona na drogę krzyżową przygotowaną przez uczniów z klasy ósmej. W oprawę nabożeństw zaangażowały się również osoby z ogniska misyjnego i rady duszpasterskiej.

25.03.2021 r. – Dzień Świętości Życia – Ksiądz Proboszcz zaprosił do udziału w Eucharystii dzieci klasy trzeciej wraz z rodzicami. Dzieci i dorośli przygotowali oprawę Mszy Świętej. Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki trzecioklasistów. W homilii przybliżył dzieciom znaczenie medalika.

19.03.2021 r. – Uroczystość Świętego Józefa – Papież Franciszek ogłosił od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku specjalny rok poświęcony Opiekunowi Pana Jezusa Świętemu Józefowi. W Uroczystość Świętego Józefa Ksiądz Proboszcz oddał naszą parafię pod opiekę Świętego Józefa. „Troskliwy Obrońco Chrystusa – módl się za nami.”

28.03.2021 r. – Niedziela Palmowa – Tradycyjnie już w Niedzielę Palmową Ksiądz Proboszcz poświęcił palmy. Palmy ozdobiły wnętrze naszej świątyni.

Triduum Paschalne 2021 – Epidemia Covid-19 uniemożliwiła udział parafianom w obchodach Triduum Paschalnego. W związku z tym obchody Triduum były transmitowane na profilu FB naszej parafii. Cieszy liczny udział wiernych, którzy łączyli się w modlitwie. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za homilie wygłoszone w Wielki Czwartek oraz Wigilię Paschalną. W Wielki Czwartek dziękowaliśmy Panu Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Składaliśmy życzenia Księdzu Proboszczowi. „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia”. Niech zawsze czuje Ksiądz Proboszcz bliskość Pana, który umacnia, obdarowuje potrzebnymi łaskami.

Niedziela Bożego Miłosierdzia 2021 – Kilkanaście osób zgromadziło się o godzinie 15.00 w naszej świątyni (to już tradycja) na modlitwie. Prosiliśmy o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

Pierwsza Komunia Święta 2021 – W dniach 8 i 9 maja w naszej parafii dzieci klasy trzeciej przyjęły pierwszą Komunię Świętą. Życzymy wszystkim dzieciom trwania w przyjaźni z Chrystusem.

DZIECI KOMUNIJNE DZIECIOM MISJI 2021 –Tradycyjnie już w Białym Tygodniu  Ksiądz proboszcz przybliżył dzieciom pojęcie – misje oraz działalność PDMD. Serdecznie dziękujemy za ofiary, które dzieci złożyły dla rówieśników z krajów misyjnych (1000 złotych).

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej 2021 – Czwartoklasiści w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywali rocznicę I Komunii Świętej.

Msza Święta za zmarłych – w dniu 18.05.2021 Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Świętą na parafialnym cmentarzu. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania wiary. Zachęcał do modlitwy za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 2021 – Cieszy liczny udział wiernych w Uroczystości Bożego Ciała oraz w oktawie. Tradycją lat ubiegłych Ksiądz Proboszcz – w oktawie uroczystości –odprawił Msze Święte w poszczególnych wioskach. Mieszkańcy licznie gromadzili się na Eucharystii. Radością jest też zaangażowanie Rodziców w przygotowanie bielanek. Po procesji dla dziewczynek oraz służby liturgicznej Ksiądz Proboszcz miał przygotowane lody na ochłodę. Na zakończenie oktawy wszyscy otrzymali upominki.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2021 – Radością był liczny udział dzieci wraz z rodzicami w Eucharytii. Tradycyjnie już Ksiądz proboszcz pobłogosławił wszystkie dzieci uczestniczące we Mszy Świętej.

18.06.2021 – Wizytacja kanoniczna – W dniu 18 czerwca w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.
Program wizytacji 

  1. Godzina 10.00 – Msza Święta w kaplicy w Międzychodzie (ze sprawozdaniem). 
  2. Godzina 11.00 – Wizyta Księdza Biskupa w Szkole podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie.
  3. Godzina 11.00 – Wizytacja w biurze parafialnym.
  4. Godzina 15.00 – Modlitwa na cmentarzu.
  5. Godzina 16.00 – Spotkanie z grupami działającymi w parafii.
  6. Godzina 17.00 – Spotkanie z radami – ekonomiczną i duszpasterską.
  7. Godzina 18.00 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 

Jego Ekscelencja w homilii – podczas wieczornej Mszy Świętej – zwrócił uwagę na
znaczenie sakramentu Eucharystii. Wskazał na ukierunkowanie bierzmowania ku Eucharystii. Przywołał sytuację księży przebywających w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.
Po zakończeniu Mszy Świętej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup wyraził radość
z licznej obecności wiernych w czasie Mszy Świętych w Międzychodzie oraz w Mórce, jak też na cmentarzu oraz na spotkaniach z poszczególnymi grupami działającymi w parafii. Pogratulował również wiernym zaangażowania się w śpiew w czasie Mszy Świętej.
Zwrócił uwagę na aktywne zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w liturgię. Młodzieży, która przyjęła sakr mant bierzmowania życzył zaangażowania w życie Kościoła. 

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 2020/2021
W środę 23 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego uczestniczyła we Mszy Świętej. Dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny. Ksiądz proboszcz – w homilii  –  wyraził radość z obecności dzieci i młodzieży na Eucharystii. Wskazał, że jest to wyraz wiary. Zachęcił żeby czas wakacji, nie był czasem wolnym od Pana Boga, ale okazją do pogłębiania swojej wiary, do spotykania się z Chrystusem w sakramencie pojednania i pokuty oraz w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Ksiądz proboszcz życzył wszystkim dzieciom oraz pani dyrektor i pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji. 

24-25.07.2021 r. –  Poświęcenie pojazdów – Z okazji wspomnienia Świętego Krzysztofa Ksiądz Proboszcz poświęcił pojazdy. Kierowcy otrzymali breloczki. Święty Krzysztofie prowadź bezpiecznie…

6.08.2021 r. –  Odpust Przemienienia Pańskiego – Tradycyjnie już 6 sierpnia parafianie z Mórki udali się na odpust Przemieniania Pańskiego do Dalewa. Uczestniczyli w Eucharystii. Homilię wygłosił ksiądz Ryszard Mikołajczak. Ksiądz Ryszard zwrócił uwagę na to jak bardzo potrzeba człowiekowi trwania przy Chrystusie. Nawiązując do tradycji pielgrzymowania do Dalewa, zauważył jak ważna dla poprzednich pokoleń była wiara, zaufanie Pau Bogu na wzór Maryi. Wskazał, że nam dziś również potrzeba zawierzenia, oddawania Panu Bogu tego co trudne, troski o zbawienie, byśmy mogli spotkać się kiedyś w niebie.

15.08.2021 r. Odpust parafialny – Wierni licznie uczestniczyli w Mszach Świętych w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sumę odpustową odprawił Ksiądz Michał Pękal wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie. Ksiądz Michał w kazaniu przybliżył wydarzenia z historii Polski, w których Polacy zwracali się o pomoc do Maryi. Wskazał, że Maryja zawsze prowadzi do Syna. Dziś również potrzeba naszego zawierzenia się przez Maryję Jezusowi. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.

17.08.2021 r. – Msza Święta za zmarłych. Wieczorem 17 sierpnia wierni zgromadzili się na naszym parafialnym cmentarzu. Ksiądz Proboszcz Mszę Świętą za zmarłych. Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę, że tym, czego oczekują, potrzebują zmarli, jest modlitwa. Jest ona wyrazem naszej miłości do tych, którzy odeszli. 

1.09.2021 r. – Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Społeczność Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie uczestniczyła we Mszy Świętej. Dziękowaliśmy Panu Bogu za czas wakacji i prosiliśmy o potrzebne laski na nowy rok szkolny. Ksiądz Proboszcz w kazaniu zwrócił uwagę na to, jak ważna w wychowaniu dzieci i młodzieży jest zgodna współpraca rodziny, szkoły i Kościoła. Wyraził radość z faktu, że w naszej parafii ta współpraca ma miejsce.

5.09.2021 r. – Dożynki parafialne – Dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory. Przedstawiciele poszczególnych wiosek przynieśli do kościoła przepiękne wieńce oraz chleb, którego wierni mogli skosztować po Eucharystii. 

12.09.2021 r. – Poświęcenie plecaków Pierwszoklasistom i Przedszkolakom- Ksiądz Proboszcz poświęcił plecaki Pierwszoklasistom i Przedszkolakom. W homilii Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę dzieci na potrzebę modlitwy w życiu ucznia Pana Jezusa. Dorosłych zachęcił do modlitwy rodzinnej. Dzieci otrzymały od Proboszcza słodkie upominki.

14.09.2021 – Święto Podwyższenia Krzyża – W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wierni zgromadzili się na cmentarzu parafialnym. Trzymając w rękach przyniesione ze sobą krzyże i odmawiając różaniec udali się procesyjnie do kościoła parafialnego. W homilii Ksiądz Proboszcz przypomniał symbolikę krzyża i jego znaczenia w życiu wierzących. Zwrócił uwagę jak bardzo potrzeba dziś świadectwa bycia uczniem Chrystusa.

1.10.2021 r. – Światowa Dziecięca Eucharystyczna Godzina Święta – Tradycyjnie już w pierwszy piątek miesiąca października nasze ognisko misyjne włączyło się w obchody Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej. Przygotowaliśmy krótką scenkę przybliżającą objawienia w Fatimie. Przed Najświętszym Sakramentem odmawialiśmy różaniec, prosząc o miłość i pokój w rodzinach i na świecie. W czasie Eucharystii polecaliśmy Panu Bogu dzieło misyjne oraz wszystkich, którzy je wspierają.

4.10.2021 r. – Pielgrzymka różańcowa – Tradycyjnie już w październiku grupa parafian wraz z Księdzem Proboszczem udała się  na pielgrzymkę różańcową. Pielgrzymi udali się między innymi do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, do Strzelna, Kruszwicy, Lądu./ Królowo Różańca Świętego, Módl się za nami.

5.10.2021 r. – Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Kolejny już raz spotkaliśmy się w naszym parafialnym kościele, żeby prosić Pana o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Przyjdź, otwórz się na Pana. Pozwól Jezusowi przemieniać swoje życie.

6.10.2021 r. – Poświęcenie różańców trzecioklasistom. Ksiądz Proboszcz poświęcił różańce dzieciom, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej.

8.10.2021 r. – Poświęcenie różańców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania otrzymała od Księdza Proboszcza różańce. W homilii Ksiądz Proboszcz przybliżył młodym ludziom istotę modlitwy różańcowej. Poświęcił różańce i zachęcił młodzież, aby jak najczęściej sięgała po różaniec.

27.10.2021 r. – Marsz Świętych – Cieszymy się, że udało nam się zorganizować w naszej parafii Marsz Świętych. Pierwszy marsz odbył się w roku 2019. W roku 2020 pandemia COVID-19 udaremniała możliwość przeprowadzenia marszu. 27 października wierni licznie zgromadzili się przed kościołem, skąd z modlitwą różańcową za zmarłych udali się na parafialny cmentarz. Po modlitwie różańcowej zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Świętej. W czasie homilii dzieci oraz młodzież przybliżały krótko postaci swoich świętych patronów. Wierni mogli podziwiać stroje oraz rekwizyty, w których dzieci i młodzież przybyły do kościoła. Ksiądz Proboszcz zachęcił wiernych, aby naśladowali swoich świętych patronów.

30 -31.10. 2021 r. – Zakończenie Tygodnia Misyjnego. Z okazji zakończenia Tygodnia Misyjnego naszą parafię odwiedziły siostry klawerianki, siostra Barbara i siostra Anna. Siostry przybliżyły działalność Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera oraz sytuację dzieci w krajach misyjnych. Wierni mogli zakupić pamiątki misyjne. Cieszymy się, że do ogniska misyjnego w naszej parafii przystąpiła Antonina Śląska z klasy 7. Antosiu życzymy Ci wytrwania w pięknym dziele.

1.11. 2021 r. – Uroczystość Wszystkich  Świętych – Msza Święta na cmentarzu.
W Uroczystość Wszystkich Świętych Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Świętą na cmentarzu. Wierni licznie uczestniczyli w Eucharystii. Ksiądz Proboszcz w homilii zwrócił uwagę na to, że nasi bliscy zmarli przekazali nam wiarę. Zaznaczył, że coraz częściej odchodzimy od Boga, od wartości, które nam przekazali dziadkowie, rodzice. Wskazał, jak ważne jest, aby uczyć młode pokolenie, że wyrazem miłości dla tych, którzy odeszli jest przede wszystkim ofiarowanie Mszy Świętej w ich intencji. Zachęcił zgromadzonych na cmentarzu, żeby zapytali siebie, w jakim stopniu jeszcze w ich życiu obecna jest troska o życie Ewangelią.

1.11. 2021 r. – Uroczystość Wszystkich  Świętych –różaniec za zmarłych. Wieczorem w Uroczystość Wszystkich Świętych wierni licznie zgromadzili się na parafialnym cmentarzu na modlitwie różańcowej za zmarłych.

4.12. – 8.12. 2021 r. – Odnowienie misji parafialnych.
Z początkiem grudnia przeżywaliśmy w naszej parafii odnowienie misji parafialnych. Rekolekcje prowadzili ojcowie Paweł i Janusz, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Każdego dnia wierni mogli przystąpić do sakramentu pojednania oraz uczestniczyć w Eucharystii z nauką rekolekcyjną. We wtorek w czasie Eucharystii szczególną modlitwą obejmowaliśmy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. W środę natomiast modliliśmy się za małżeństwa. Dziękując ojcom za czas rekolekcji, Ksiądz Proboszcz wyraził radość z licznego udziału wiernych w rekolekcjach. Dziękujemy Panu za ten błogosławiony czas.

6.12.2021 r. – Święty Mikołaj w szkole. 6 grudnia Ksiądz Proboszcz odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie. Na prośbę Szkolnego Klubu Wolontariatu Ksiądz Proboszcz wcielił się w postać biskupa z Miry. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaangażowanie w działanie młodych wolontariuszy.

6.12.2021 r. – Święty Mikołaj w parafii. Po wieczornej Mszy Świętej wierni zostali obdarowani słodkościami przez Świętego Mikołaja. /Święty Mikołaju, módl się za nami.

8.12.2021 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W bieżącym roku odpust w kaplicy w Międzychodzie przezywaliśmy w czasie odnowienia naszych parafialnych misji. / Matko Najczystsza, módl się za nami.

24.12.2021 r. – Nominacje kanoniczne – Podczas spotkania wigilijnego z kapłanami w dniu 24 grudnia Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki wręczył kilku księżom nominacje kanonickie. Wśród księży, którzy odebrali nominacje kanonickie znalazł się Ksiądz Proboszcz Ryszard Pazgrat. Ksiądz Proboszcz został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lesznie przy Kolegiacie pw. św. Mikołaja. Gratulujemy Księdzu Proboszczowi. Panie obdarzaj Księdza Ryszarda potrzebnymi łaskami.