Sakrament małżeństwa

Narzeczeni, zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wymagane dokumenty:

  • akt Chrztu;
  • świadectwo ukończenia katechezy;
  • świadectwo katechezy przedmałżeńskiej;
  • dowody osobiste.