Sakrament chrztu

Chrzest
Chrystus polecił Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.” Mt 28,19.


  • Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą.
  • -Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do przedstawienia w kancelarii danych osobowych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.