Parafialny zespół Caritas

Parafialny zespół Caritas gromadzi osoby, które chcą ofiarować innym swój czas, umiejętności, pieniądze.
Parafialny Zespół Caritas podejmuje działania charytatywne w parafii, włącza się również w akcje Caritas Archidiecezji Poznańskiej.


Członkowie parafialnego zespołu Caritas:
– przewodniczący – A. Nowacka,
– sekretarz – E. Skraburska,
– skarbnik – B. Nowacka,

– E. Wieruszewska,
– M. Walkowiak,
– U. Jankowska,
– B. Tomczak,
– B. Ogrodowska,
– H. Filipiak,
– M. Chmielewska,
– T. Woźniak,
– S. Jankowska.