Ognisko misyjne i schola

Ognisko misyjne powstało w marcu 2004 roku.

Działalność ogniska:
– Światowy Dzień Misyjny (październik);
– Światowa Dziecięca Godzina Eucharystyczna;
– udział w dziele „Kolędnicy misyjni”;
– przygotowanie oprawy Mszy Świętej: 26 grudnia, 6 stycznia;
– przygotowanie oprawy – Msze Święte niedzielne- godz. 11.00;
– przygotowanie oprawy Mszy Świętej – pierwsze piątki miesiąca;
– przygotowywanie nabożeństw drogi krzyżowej;
– przygotowanie oprawy Mszy Świętej w Wielki Czwartek;
– Biały Tydzień;

Schola śpiew: niedzielne Msze Święte – godz. 11.00; adoracja i msze Święte w pierwsze piątki miesiąca; Msze Święte: 26 grudnia, 6 stycznia;

Grupa teatralna Magnificatgrupę tworzą członkowie ogniska misyjnego i scholi (dzieci, młodzież, dorośli) przygotowują inscenizacje, w których przybliżają wiernym m.in. treści okresów liturgicznych, przesłanie wybranych tekstów biblijnych.