Bierzmowanie

Słowo „bierzmować” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie w wierze.

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w klasie 7,  rozpoczynają dwuletni program przygotowania do sakramentu bierzmowania, który udzielony jest w 8 klasie.